ПСМ

Пензионерски синдикат на Македонијa (ПСМ)

Пензионерски синдикат на Македонијa е основан на Основачки Конгрес одржан на 27.06.2018 година како резултат на потребата за синдикално организирање на пензионерите во Македонија за подобрување на нивниот социо-економскиот стандард.

Дел од целите на Пензионерскиот синдикат преточени преку резолуции се

  • Резолуција за меѓународно етаблирање и поврзување
  • Резолуција за подобрување на социо-економскиот статус на пензионерите
  • Резолуција за право на пензионирање на други основи и одржливост на пензискиот фонд

Во пошироката комуникација Пензионерскиот синдикат на Македонија ја користи кратенката ПСМ

Претседател на Пензионерскиот синдикат на Македонија е Марјан Спасовски

Контакт:
Е-маил: penzioneri@kss.mk

Copyright kss.mk