НАШИ ОБЈАВИ

Одржан национален состанок како дел од проектот AGRI-EW – Зајакнување на работниците за подобри информации, консултации и учество во земјоделскиот сектор

На 24.11.2023 Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија го одржа Националниот состанок како дел од проектот AGRI-EW – Зајакнување на работниците за подобри информации, консултации и учество во земјоделскиот сектор. Проектот Зајакнување на работниците за подобри информации, консултации и учество во земјоделскиот сектор (AGRI-EW) е започнат во декември 2022 и е со времетраење од 20 […]

ЧПП – ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА