Соработка на КСС со хрватските и црногорските синдикати за заштита на правата на сезонските и мигрантските работници

Синдикалните централи Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, Сојузот на самостојни синдикати на Хрватска (SSSH) и Унијата на слободни синдикати…

Национален семинар – „Подобрување на вклученоста на работниците од образовниот сектор во донесувањето на одлуки“

На ден 22.06.2021г.  КСС одржа национален семинар кој се одржа во рамките на проектот„Подобрување на вклученоста на работниците од образовниот…

1 2 3 50