НАШИ ОБЈАВИ

Национален извештај во рамки на проектот GreenNet

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија учествува како партнер во рамки на проектот GreenNet – Забрзување на зелената транзиција на праведен и општествено одговорен начин – случаи од индустријата, енергетскиот и транспортниот сектор, заедно со синдикати и организации на работодавачи од Бугарија, Литванија, Малта, Полска, Словачка, Шпанија, Португалија, Северна Македонија, Србија, Турција, како и ETUC […]

ЧПП – ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА