НАШИ ОБЈАВИ

Глобален индекс за работнички права: Правата на работниците во Македонија влошени во 2023

Оваа година се одбележува десеттото издание на Индексот за глобални права на Меѓународната конфедерација на синдикати (ITUC); првиот и најсеопфатен преглед на прекршувањата на работничките права ширум светот. Индексот се базира на меѓународно признатите основни права на работниците и опфаќа речиси 150 земји. Индексот за глобални права на ITUC е широко прифатен како водечки извор […]

ЧПП – ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА