1. Home

КСС учествуваше во „Меѓународна конференција за регионална соработка за БЗР“ во Струга

„Меѓународна конференција за регионална соработка за БЗР“ во организација на Македонско здружение за заштита при работа МЗЗПР се одржа на 29.09.2020 и 30.09.2020 година во хотел „Изгрев“ Струга. На оваа конференција земаа учество стручни експерти од земјава и регионот. Конфедерација на Слободни Синдикати на Македонија учествуваше во работните сесии, заеднички настап во медиумите како и […]

КСС учествува во дводневниот семинар во организација на МЗЗПР

Вчера 17ти и денес 18ти септември 2020, се одржува дводневниот семинар каде главната тема е „проценка на ризик на работното место при изложеност на сарс-ков-2 вирусот“ Овој семинар е во организација на Македонското здружение за заштита при работа – МЗЗПР во кој учествуваат инженери за заштита при работа,  доктори од медицина на трудот и претставници […]

Работилница на КСС „Закони за вработените во јавниот сектор и нивна практична примена “

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија (КСС) во рамки на проектот ,,Бесплатна правна помош за сите членови,, кој е финансиран  преку проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, кој го спроведува Меѓународната организација на трудот, а го финнасира Европската Унија на ден 27.08.2020 година организираше работилница насловена како „Закони за вработените во јавниот сектор и нивна практична […]

Работилница на КСС „Постапка за права од работен однос“

Се одржа работилница на која беа разработени повеќе теми од областа на Законот за работните односи, Законот за административни службеници а особено се разработуваше дисциплинската одговорност на административниот службеник. Обуката ја водеше адвокат Спасе Николов кој несебично го пренесе знаењето како и искуството со водење на работни спорови и делување во делот на дисциплински постапки […]