ЗС

Земјоделски синдикат (ЗС)

Синдикатот ги опфаќа вработените во земјоделскиот сектор и во секторот за преработка на земјоделски производи, односно агро-индустрискиот комплекс во Р.Македонија.

Претседател на Земјоделскиот синдикат е Лидија Андова.

Контакт:
Моб. 076/ 22 25 77
Е-маил: lidijaandova@yahoo.com

Copyright kss.mk