1. Home
  2. Грански синдикати
  3. СЗФ

СЗФ

Синдикат за здравство и фармација (СЗФ)

Синдикатот за здравство и фрамација е основан во октомври 2015 година. Синдикатот опфаќа околу 1000 членови вработени во службите за Итна медицинска помш и при клиничкиот центар Мајка Тереза.

Претседател на НСПМ е Никола Николовски.

Контакт:
– Моб. 076/ 48 35 58
– Е-маил: nikolajas@yahoo.com