СУТ

Синдикат за угостителство и туризам (СУТ)

Синдикатот за угостителство и туризам дејствува во приватниот сектор во Р.Македонија и ги опфаќа вработените во угостителските и туристичките дејности.

СУТ е организиран во 2 синдикални организации, и тоа:
-Синдикална организација на угостителски работници и
-Синдикална организација на туристички работници.

Претседател на синдикатот е Роберт Митровски.

Контакт:
Моб. 078 243 713
Е-маил: mitrovskirobert@yahoo.com

Copyright kss.mk