НСПМ

Независен синдикат на пожарникарите на Македонија(НСПМ)

Независниот синдикатот на пожарникарите на Македонија (НСПМ) е основан во јуни 2012 година. Синдикатот опфаќа околу 550 членови вработени во пожарникарската дејност во Р. Македонија. НСПМ е организиран во 20 синдикални организации во сите локални самоуправи на територијата на Р. Македонија каде што има пожарникарска служба. Синдикатот е членка на Интернационалата за јавни служби Public Servis International (PSI).

Претседател на НСПМ е Тони Бошковски.

Контакт:
Моб. 075/ 48 43 73
Е-маил: nspmskopje@yahoo.com

Copyright kss.mk