НСО

Независен синдикат на одбраната (НСО) Independent Trade Union of Defense (ITUD)

Независниот синдикатот на одбраната (НСО) е основан во октомври 2011 година. Синдикатот опфаќа околу 1200 членови вработени во одбранбените и безбедносните структури на Р. Македонија.

Претседател на НСО е Ванчо Исајов.

Контакт:
Моб. 070/ 27 09 29
Е-маил: vancoisajov@yahoo.com

Статут
Програма
Пристапница
Колективен договор

Copyright kss.mk