Новости
СИНДИКАЛЕН ПРОГЛАС

Гранските синдикати при Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија – КСС, неколку месеци наназад се обидуваат да воспостават социјален дијалог…

1 4 5 6 7 8 25