1. Home
  2. Секција на млади
  3. ОДРЖАНИ ИЗБОРНО СОБРАНИЕ И ЕДУКАТИВЕН СЕМИНАР

ОДРЖАНИ ИЗБОРНО СОБРАНИЕ И ЕДУКАТИВЕН СЕМИНАР

ОДРЖАНИ ИЗБОРНО СОБРАНИЕ И ЕДУКАТИВЕН СЕМИНАР
0
140 ПРЕГЛЕДИ

На 7 октомври во Струга беше одржано изборно собрание на Секцијата за млади, на кое беа избрани нов Претседател и Потпретседател на Секцијата. Тројца кандидати се бореа за местото претседател, кои пред делегатите ја презентираа својата биографија и програма за работа.

Со тајно гласање за Претседател беше избран Саша Иванов, претседател на синдикалната организација на Фондот за здравство, членка на Синдикатот на администрација и државна управа. За потпрeтседател беше именувана Ана Петрова од синдикатот на ССЕРИ.