Контакт

Конфедерација на Слободни Синдикати на Македонија
50 Дивизија бр. 25,
П. Фах 79, 1001 Скопје
Тел./факс: (02) 2 466 238
Е-Пошта: contact@kss.mk
За меѓународна соработка: international@kss.mk

Секција на жени: zeni@kss.mk
Секција на млади: mladi@kss.mk

Со формуларот подоле можете директно да ни ги испратите вашите пораки и сугестии.

Copyright kss.mk