1. Home
 2. News
 3. Campaign – Social rights first!

Campaign – Social rights first!

Campaign – Social rights first!
0
240 ПРЕГЛЕДИ

 

Социјалните права на прво место!

Крени глас за социјалните права!

Европската комисија е спремна да ги слушне работниците и сите граѓани за креирање на Европа во која ќе се почитуваат социјалните права.

Синдикатите имаат план да ги стават социјалните права пред интересите на големите бизниси и банки.

Да се приклучиме на кампањата на ЕТУК за:

 • Пристојна работа и фер економии
 • Подобри плати и повисок животен стандард
 • Нова заштита на работниците и посилно спроведување на постоечките права
 • Загарантирана еднаква плата за еднаква работа и крај на експлоатацијата на работниците
 • Добра социјална заштита и силни јавни услуги
 • Инвестиција за работни места и посигурно вработување
 • Загарантирани синдикални права и почитување на работниците

 

По повод 50 години од потпишување на Меѓународниот пакт за социјални права, генералниот секретар на ЕТУК, Лука Висентини изјави: “Меѓународниот пакт за социјални права е пресвртница за правата на работниците ширум светот. Но, 50 години подоцна, тој се уште не се спроведува соодветно дури и во ЕУ.  Треба да биде предмет на постојана ревизија на Европскиот суд за правда. Потребно е да се воспостави систем на поплкаки онаму каде се прекршува Меѓународниот пакт за социјални права.

ПРИКЛУЧИ СЕ !!! ПРЕЗЕМИ АКЦИЈА !!! ПОТПИШИ СЕ !!!

кампања за социјални права

Кампања – Социјалните права на прво место!

Кампања – Социјалните права на прво место!
0
0 ПРЕГЛЕДИ

 

Социјалните права на прво место!

Крени глас за социјалните права!

Европската комисија е спремна да ги слушне работниците и сите граѓани за креирање на Европа во која ќе се почитуваат социјалните права.

Синдикатите имаат план да ги стават социјалните права пред интересите на големите бизниси и банки.

Да се приклучиме на кампањата на ЕТУК за:

 • Пристојна работа и фер економии
 • Подобри плати и повисок животен стандард
 • Нова заштита на работниците и посилно спроведување на постоечките права
 • Загарантирана еднаква плата за еднаква работа и крај на експлоатацијата на работниците
 • Добра социјална заштита и силни јавни услуги
 • Инвестиција за работни места и посигурно вработување
 • Загарантирани синдикални права и почитување на работниците

 

По повод 50 години од потпишување на Меѓународниот пакт за социјални права, генералниот секретар на ЕТУК, Лука Висентини изјави: “Меѓународниот пакт за социјални права е пресвртница за правата на работниците ширум светот. Но, 50 години подоцна, тој се уште не се спроведува соодветно дури и во ЕУ.  Треба да биде предмет на постојана ревизија на Европскиот суд за правда. Потребно е да се воспостави систем на поплкаки онаму каде се прекршува Меѓународниот пакт за социјални права.

ПРИКЛУЧИ СЕ !!! ПРЕЗЕМИ АКЦИЈА !!! ПОТПИШИ СЕ !!!

кампања за социјални права