1. Home
  2. ЧПП
  3. Во мојата компанија/институција нема синдикална организација, како да формирам?

Во мојата компанија/институција нема синдикална организација, како да формирам?

0
267 ПРЕГЛЕДИ

Доколку во Вашата компанија/институција нема синдикална организација може да формирате иста и да пристапите кон гранскиот синдикат на КСС кој што ја покрива Вашата дејност. За помош и потребни документи околу формирање на синдикална организација може да се обратите во гранскиот синдикат кој што ја покрива Вашата дејност.