1. Home
  2. Новости
  3. Повик за онлајн курс “Да се биде граѓанин на Европа, денес”

Повик за онлајн курс “Да се биде граѓанин на Европа, денес”

Повик за онлајн курс “Да се биде граѓанин на Европа, денес”
0
83 ПРЕГЛЕДИ

Kонфедерацијата на слободни синдикати на Македонија објавува повик за онлајн курс на кој можат да се пријават сите членови на гранските синдикати на КСС кој е организиран од страна на Меѓународната Конфедерација на Синдикати (ETUI) a кој ќе се спроведува од 27 февруари до 31 март 2018 година и ќе опфати 18 часови работа. Темата на курсот е “Да се биде граѓанин на Европа, денес” Учесниците ќе бидат обучувани од страна на онлајн тутори. Работен јазик на онлајн курсот е англискиот.

Целите на курсот се следните:

– да се поттикнат учесниците не само да критички да го анализираат функционирањето на ЕУ туку пред сé да се разбере улогата на синдикатот и неговата можност за интервенирање во процесот на одлучување;

– да научат за важноста на ЕУ во светот за улогата на социјалните партнери во процесот на донесување одлуки и конечно за начинот како да бидат активни на европско ниво;

– да ги зајакнат синдикатите во секоја земја во Европа и да ја направат нивната работа поефикасна.

Доколку сте заинтересирани за учество на курсот, пополнете ја прикачената пријава и испратете ја на contact@kss.mk со назнака “за онлајн курс”

пријава за онлајн курс

Повик за онлајн курс “Да се биде граѓанин на Европа, денес”

Повик за онлајн курс “Да се биде граѓанин на Европа, денес”
0
0 ПРЕГЛЕДИ

Kонфедерацијата на слободни синдикати на Македонија објавува повик за онлајн курс на кој можат да се пријават сите членови на гранските синдикати на КСС кој е организиран од страна на Меѓународната Конфедерација на Синдикати (ETUI) a кој ќе се спроведува од 27 февруари до 31 март 2018 година и ќе опфати 18 часови работа. Темата на курсот е “Да се биде граѓанин на Европа, денес” Учесниците ќе бидат обучувани од страна на онлајн тутори. Работен јазик на онлајн курсот е англискиот.

Целите на курсот се следните:

– да се поттикнат учесниците не само да критички да го анализираат функционирањето на ЕУ туку пред сé да се разбере улогата на синдикатот и неговата можност за интервенирање во процесот на одлучување;

– да научат за важноста на ЕУ во светот за улогата на социјалните партнери во процесот на донесување одлуки и конечно за начинот како да бидат активни на европско ниво;

– да ги зајакнат синдикатите во секоја земја во Европа и да ја направат нивната работа поефикасна.

Доколку сте заинтересирани за учество на курсот, пополнете ја прикачената пријава и испратете ја на contact@kss.mk со назнака “за онлајн курс”

пријава за онлајн курс