1. Home
  2. Новости
  3. Јавни дебати за безбедност и здравје при работа

Јавни дебати за безбедност и здравје при работа

Јавни дебати за безбедност и здравје при работа
0
54 ПРЕГЛЕДИ

Конфедерацијата на слободни синидкати – КСС во рамките на проектот „Промовирање на дијалогот за подобрување на работните услови, безбедноста и здравјето при работа“, поддржан и финансиран од Македонското здружение за заштита при работа во периодот декември 2022 – јануари 2023 одржа три јавни дебати каде што се говореше за безбедноста и здравјето при работа. Во рамките на овие дебати учествуваа учесници од Скопје, Битола и Охрид.

Присутнитите дискутираа за проблемите кои се соочуваат вработените во овие таргетирани општини, но и предлозите и мерките за кои што би можеле да се имплементираат за да се подобрат работните услови на вработените во различни сектори кои што егзизтираат и функционираат на ниво на тие општини. Загрижувачки факт е дека претставниците на синдикатите и самите членови на синдикалните организации не си ги знаат своите права и затоа дебати како овие се од суштествено значење во процесот на запознавање и едуцирање на членовите на синдикатот, посебно темата здравје и безбедност при работа.

Заклучоците кои што произлегоа од овие три јавни дебати се добра основа за следните активности ворамките на овој проект.