1. Home
  2. Новости
  3. Четврт број на е-магазинот “Glas Radnika”

Четврт број на е-магазинот “Glas Radnika”

Четврт број на е-магазинот “Glas Radnika”
0
186 ПРЕГЛЕДИ

Регионалниот синдикален совет „Солидарност“ кој се состои од 10 синдикати од 6 земји во регионот го издаде четвртиот број на синдикалниот е-магазин “Glas Radnika”. Целта на овој е-магазин е  зајакнување на гласот на работниците и нивните синдикални организации и создавање силни синдикати. Секој број се фокусира на одреден аспект од областа на трудовото законодавство како и на одредени социо-економски теми. Покрај единствената тема на секој број, е-магазинот “Glas Radnika” ги содржи и најважните активности, иницијативи и акции на синдикатите од регионот.

Темата на четвртиот број е: штрајк

До четвртиот број на е-магазинот може да пристапите ТУКА