Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија со своето делување им помага на жените со едукација, да бидат свесни за своите права,  им помага во борбата против дискриминацијата, во борбата против мобинг и сексуално вознемирување на работното место, баи низа други активности кои се спроведуваат преку секцијата на жени при КСС.

ЧЕСТИТ 8 МАРТ !