1. Home
  2. Новости
  3. Формиран ЕПИ КОВИД 19 Центар за безбедност при работа

Формиран ЕПИ КОВИД 19 Центар за безбедност при работа

Формиран ЕПИ КОВИД 19 Центар за безбедност при работа
0
386 ПРЕГЛЕДИ

Со оглед на актуелната  состојба со КОВИД-19 и имајќи ги во предвид  дадените дозволи за отварање на најголем број на деловни субјекти од различни области се генерираат огромен број на прашања од областа на епидемиологијата, медицината на трудот и безбедноста при работа со цел превенција од ширење на болеста COVID – 19.

Од таа причина, Македонското здружение за заштита при работа вчера и денес организираше работилница на која се поканети повеќе чинители ( државни институции, образовни институции, граѓански организации, експерти и стручни лица од областа на безбедноста и здравјето при работа ) за да ги  пренесат своите мислења, ставови, идеи и препораки при едуцирање на специфичната и широка популација од областа на безбедноста и здравјето при работа. Формиран е ЕПИ КОВИД – 19 Центар за безбедност и здравје при работа и улогата на присутните е да дадат свој придонес во изготвување на план за работа на центарот, програма, стратегија за комуникација со јавност и институции.

И Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија преку својот учесник даде свој придонес во процесот имајќи во предвид дека безбедноста и здравјето при работа е важен сегмент од делувањето на синдикатот и имајќи во предвид дека во минатото, а особено интензивно во  изминатиов период КСС даде особен осврт на овој аспект важен за работниците преку свои активности, zoom состаноци, соопштенија, апели и кампањата  ” Да се слушне гласот на работникот ” која е во тек.

Работилницата се одржа во х. Гарденија, Велес, но важно е да се напомене дека дел од учесниците беа физички присутни, за што беа запазени сите заштитни протоколи, а дел од учесниците имаа можност да се приклучат онлајн преку zoom апликацијата.