1. Home
  2. News
  3. Тренинг курс како дел од проектот “AGRI-EW – Зајакнување на работниците за подобри информации, консултации и учество во земјоделскиот сектор”

Тренинг курс како дел од проектот “AGRI-EW – Зајакнување на работниците за подобри информации, консултации и учество во земјоделскиот сектор”

Тренинг курс како дел од проектот “AGRI-EW – Зајакнување на работниците за подобри информации, консултации и учество во земјоделскиот сектор”
0
43 ПРЕГЛЕДИ

Во рамки на проектот “AGRI-EW – Зајакнување на работниците за подобри информации, консултации и учество во земјоделскиот сектор”, каде што Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија – КСС е партнер, изготвен е курс, како дел од платформата за е-учење.

Целиот материјал е конципиран во три делови:

ДЕЛ 1: Учество на работниците во теорија и пракса

ДЕЛ 2: Учество на работниците во земјоделството

ДЕЛ 3: Како да се зголеми учеството на работниците во земјоделството

До курсот може да се пристапи на следниот ЛИНК