1. Home
  2. СТВ

СТВ

Синдикат за транспорт и врски (СТВ)

Синдикатот за транспорт и врски е основан во 27.06.2018 година.

Претседател на Синдикатот за транпорт и врски е Зоран Дионисијев

Контакт:
Моб: 075/226-292
Е-маил: sindikat.STV@gmail.com