1. Home
  2. Новости
  3. ССЕРИ со целосна поддршка на генералниот штрајк на СОНК

ССЕРИ со целосна поддршка на генералниот штрајк на СОНК

ССЕРИ со целосна поддршка на генералниот штрајк на СОНК
0
192 ПРЕГЛЕДИ

Ние како Самостоен Синдикат на работниците од Енергетика, Рударство и Индустрија – ССЕРИ на Македонија недвосмиспесно и безрезевно ја даваме нашата поддршка за генералниот штрајк на Синдикатот на Образование, Наука и Култура – СОНК на Македонија.

Во целост ги подржуваме заложбите на СОНК во остварување на своите права, со зголемување на платите на просветните работници и усогласување на платите со порастот на минималната плата во Македонија.
Со порамнувањето на платите во дејностите образование, нука и куптура направена е голема неправда кон просветните работници и истите се демотивирани за извршување на своите работни обврски, а сите добро знаеме дека нивната работа е ВОСПИТУВАЊЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА.

Поради наведеното повикуваме на разумност од страна на Владата и исполнување на барањата на СОНК
Напоменувамедека усогласувањето на минималната плата со колективните договори е законска обврска на Владата. Со самото тоа што не ја почитува, таа директно ги прекршува законите и дава лош пример на работодавачите од приватниот секто.