1. Home
  2. Новости
  3. Работилница на МОТ за новата Национална прогама за пристојна работа во Македонија

Работилница на МОТ за новата Национална прогама за пристојна работа во Македонија

Работилница на МОТ за новата Национална прогама за пристојна работа во Македонија
0
447 ПРЕГЛЕДИ

 

Конфедерација на слободни синдикати на Македонија зазема учество на работилницата за следење и оценување за новата Национална програма за пристојна работа во Македонија која се одржа на 11-12 јуни 2018 година во Скопје а која беше организирана од страна на Меѓународната организација на трудот (МОТ). Во обуката беа вклучени специјалистите и раководителите на средно ниво од Министерството за труд и социјална политика, Министерството за економија, Министерството за финансии, Агенцијата за вработување, Државниот инспекторат за труд, организациите на работодавачи и синдикатите.

Националната програма за пристојна работа претставува среднорочна рамка за планирање што ги дава насоките за работата на МОТ во определена земја во согласност со приоритетите и целите што се договорени со нејзините трипартитни конституенти. Истата се потпишува од Владата, синдикатите, организациите на работодавачи и МОТ.

Суштинската цел на Националните програми за пристојна работа е унапредување на пристојната работа, задоволување на конкретните потреби и проблеми во земјата. НППР за Република Македонија (2015-2018) беше подготвена во рамки на сеопфатен трипартитен консултативен процес во кои беа вклучени МОТ националните конституенти.

 

35363341_10156216064207870_3434895379101908992_n35360599_10156216066082870_6327697556813905920_n

Работилница на МОТ за новата Национална прогама за пристојна работа во Македонија

Работилница на МОТ за новата Национална прогама за пристојна работа во Македонија
0
0 ПРЕГЛЕДИ

 

Конфедерација на слободни синдикати на Македонија зазема учество на работилницата за следење и оценување за новата Национална програма за пристојна работа во Македонија која се одржа на 11-12 јуни 2018 година во Скопје а која беше организирана од страна на Меѓународната организација на трудот (МОТ). Во обуката беа вклучени специјалистите и раководителите на средно ниво од Министерството за труд и социјална политика, Министерството за економија, Министерството за финансии, Агенцијата за вработување, Државниот инспекторат за труд, организациите на работодавачи и синдикатите.

Националната програма за пристојна работа претставува среднорочна рамка за планирање што ги дава насоките за работата на МОТ во определена земја во согласност со приоритетите и целите што се договорени со нејзините трипартитни конституенти. Истата се потпишува од Владата, синдикатите, организациите на работодавачи и МОТ.

Суштинската цел на Националните програми за пристојна работа е унапредување на пристојната работа, задоволување на конкретните потреби и проблеми во земјата. НППР за Република Македонија (2015-2018) беше подготвена во рамки на сеопфатен трипартитен консултативен процес во кои беа вклучени МОТ националните конституенти.

 

35363341_10156216064207870_3434895379101908992_n35360599_10156216066082870_6327697556813905920_n