1. Home
  2. Галерија
  3. Работилница на КСС „Постапка за права од работен однос“
2
1
6
5
4
3
2

Работилница на КСС „Постапка за права од работен однос“

0
400 ПРЕГЛЕДИ

Се одржа работилница на која беа разработени повеќе теми од областа на Законот за работните односи, Законот за административни службеници а особено се разработуваше дисциплинската одговорност на административниот службеник.

Обуката ја водеше адвокат Спасе Николов кој несебично го пренесе знаењето како и искуството со водење на работни спорови и делување во делот на дисциплински постапки пред првостепена и второстепена комисија.