1. Home
  2. Новости
  3. Промотивно видео – проект „Иницирање активности за спроведување на Рамковниот договор за дигитализација на европските социјални партнери (ЕФАД)“.

Промотивно видео – проект „Иницирање активности за спроведување на Рамковниот договор за дигитализација на европските социјални партнери (ЕФАД)“.

Промотивно видео – проект „Иницирање активности за спроведување на Рамковниот договор за дигитализација на европските социјални партнери (ЕФАД)“.
0
35 ПРЕГЛЕДИ

Како дел од промотивните активности од проектот „Иницирање активности за спроведување на Рамковниот договор за дигитализација на европските социјални партнери (ЕФАД)“ изработено е информативно видео кое може да го погледнете во прилог: