1. Home
  2. Новости
  3. КСС со свој панелист и учесници на Националната Конференција за БЗР и колективните договори

КСС со свој панелист и учесници на Националната Конференција за БЗР и колективните договори

КСС со свој панелист и учесници на Националната Конференција за БЗР и колективните договори
0
348 ПРЕГЛЕДИ

На 12.07.2019 година, се одржа Национална Конференција на тема „Колективни договори – клуч за успешен систем на Безбедност и здравје при работа“, во организација на Асоцијација за правно – економски истражувања и едукација „Јуридика“. 

На Конференцијата во пленарната сесија беше презентирана кратката анализа и предлог мерките за улогата на колективните договори за подобрување на системот на Безбедност и здравје при работа.

Во рамките на двата панела свои излагања имаа претставници од науката, синдикатите, работодавачите, претставници од МТСП, инспекторатот и стручните лица од областа на Безбедност и здравје при работа. Како претставник и панелист од КСС свое излагање имаше д-р Ангел Панев.