1. Home
  2. Новости
  3. КСС со апел за почитување на мерките за ослободување на еден родител на дете до 10 години

КСС со апел за почитување на мерките за ослободување на еден родител на дете до 10 години

КСС со апел за почитување на мерките за ослободување на еден родител на дете до 10 години
0
172 ПРЕГЛЕДИ

КСС се јавува со апел во услови на зголемена опасност од  ширење на COVID – 19 (корона вирусот), по вчерашните објавени препораки и заклучоци на Владата и Министерството за здравство со кои се предвидува еден родител на децата до 10 години, да биде ослободен од обврската да ги извршуваат работните обврски и отсуството за време на тој период да биде оправдано и платено од работодавачот, како во јавниот, така и во приватниот сектор.

Бидејќи до КСС почнаа да пристигнуваат известувања дека некои од работодавачите од приватниот сектор не сакаат да ја почитуваат мерката која е казнива со кривичниот законик, апелираме оваа мерка да се почитува во целост од страна на работодавачите како во јавниот, така и во приватниот сектор.

Апелираме до сите работници кои ќе се соочат со непочитување на мерката од страна на работодавачите да пријават до Државниот инспекторат за труд на телефонскиот број 151 31, а надлежните институции соодветно да реагираат.

КСС ќе ги пријави сите случаи, за кои ќе добие информација, до надлежните институции и ќе инсистира за санкционирање на секое непочитување на мерките  за спречување на работник кој е родител на дете до 10 години.

Согласно објавата на Министерството за труд и социјална политика појаснуваме која е постапката за ослободување од работните обврски.

–   Отсуствата од работа ќе се докажуваат со потврди кои ќе ги издаваат градинките и основните училишта, на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години, во кои ќе биде наведен и временскиот период за кој  се однесува.

– Потврдите да се достават до секторот за управување со човечки ресурси или раководителот/директорот на институцијата/компанијата во која работи, до терминот за пресметка на следната плата.

– Исто така поради прекинот на работата на дневните центри за згрижување на лица со попреченост, ослободувањето од работни активности на родители на деца/лица со попреченост е проширено на родители на деца и млади и над 10 годишна возраст. Родителите е потребно по истиот принцип наведен погоре да достават потврда дека лицето е корисник на услугата дневен центар за лица со попреченост.

Апелираме до сите граѓани да се грижат за своето здравје и јавното здравје и да ги почитуваат препораките кои ги дава Светската здравствена организација.