1. Home
  2. Новости
  3. За праведна и зелена транзиција во секторот енергетика, индустрија и транспорт

За праведна и зелена транзиција во секторот енергетика, индустрија и транспорт

За праведна и зелена транзиција во секторот енергетика, индустрија и транспорт
0
174 ПРЕГЛЕДИ

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија заедно со уште 10 парнери од Полска, Белгија, Турција, Литванија, Португалија, Бугарија, Шпанија, Србија и Словачка учествува како партнер во рамки на проектот GreenNet, чиј носител е синдикатот од Малта.

Проектот GREENET има за цел да ја промовира праведната и зелента транзиција во секторот за индустрија, енергетика и транспорт. Конкретно, проектот има за цел да ги зајакне капацитетите на меѓусектрските социјални партнери во секторите за индустрија, енергетика и транспорт и да вијае врз европскиот социјален дијалог за да се осигура преминувањето на неутралност на јаглеродот во Европската унија, под ризикот што војната претставува за енергетската безбедност и КОВИД-19, да им биде општествено праведна и достапна на сите европски граѓани и работници.

Целите на проектот се:

– Анализирање на влијанието на политиката на зелената транзиција и REPowerEU врз вработувањето и условите за работа на работната сила (со истражување у извештај за трндовите);
– Прилагодување на колективното преговарање на зелениот дијалог на секторските и меѓусекторските социјални партнери за поддршка на најзагрозените актери (со семинари и работилници за заедничко креирање);
– Креирање и разработка на новата стратешка рамка за делување на национално и европско ниво за да можат работодавачите, институциите за обука и работната сила да се подготват за имплементација на релевантните стратегии на Зелениот дијалог (препораки и посочувања на политиката).

За повеќе информации кликнете на сликата подолу.