1. Home
  2. Новости
  3. Дигитална трансформација на пазарот на трудот: Меѓународен проект на социјални партнери за иднината на вработувањето

Дигитална трансформација на пазарот на трудот: Меѓународен проект на социјални партнери за иднината на вработувањето

Дигитална трансформација на пазарот на трудот: Меѓународен проект на социјални партнери за иднината на вработувањето
0
171 ПРЕГЛЕДИ

Европската економија се повеќе е под влијание на дигиталната трансформација која ги редефинира оперативните модели на бизнисот и пазарите на труд. Сепак, треба да признаеме дека процесот на дигитализација на компаниите зависи од богатството на земјата или регионот, а исто така и од нивната големина. Помалите компании имаат тенденција да бидат помалку дигитални што има влијание врз вработените што ги вработуваат. Компаниите кои користат дигитални решенија во ограничен обем имаат тенденција да плаќаат пониски плати и имаат помала веројатност да отворат нови работни места. Тие исто така се помалку подготвени да обезбедат курсеви за обука на своите вработени за време на пандемијата. Исто така, мора да бидеме свесни дека дигиталните технологии – како што се вештачката интелигенција, машинското учење и индустриските роботи – имаат влијание врз вработувањето, платите, побарувачката за вештини и поларизацијата на работните места поради автоматизацијата и технолошките промени ориентирани кон вештини. Дигиталната трансформација често оди рака под рака со автоматизација на рутинските задачи, што често ги заменува работните места со ниска и средна вештина. Од друга страна, за да ги искористат предностите на дигиталните технологии, компаниите треба да имаат група на  квалификувани работници со соодветни вештини. Очигледно е дека ситуацијата е комплицирана, така што целта на синдикатите треба да биде да дефинираат насоки кои ќе помогнат да се балансираат технолошките промени со социјалните права. Многу аспекти на трудовата политика ќе бараат длабока ревизија и модернизација. Дигитализацијата, автоматизацијата и вештачката интелигенција, иако претставуваат клучна можност за зајакнување на економскиот развој и конкурентноста, ги зголемуваат предизвиците за традиционалните модели на вработување во однос на работните односи, работните стандарди, работните услови и социјалната заштита.

Целиот натпис може да го прочитате на следниот линк: Дигитална трансформација на пазарот на трудот