1. Home
  2. Новости
  3. ДЕН НА ЕДНАКВА ПЛАТА – 18 септември 2020 година се одбележува инаугуративниот Меѓународен ден на еднаква плата на Обединетите нации

ДЕН НА ЕДНАКВА ПЛАТА – 18 септември 2020 година се одбележува инаугуративниот Меѓународен ден на еднаква плата на Обединетите нации

ДЕН НА ЕДНАКВА ПЛАТА – 18 септември 2020 година се одбележува инаугуративниот Меѓународен ден на еднаква плата на Обединетите нации
0
143 ПРЕГЛЕДИ

Мегународната конфедерација на синдикати – ИТУЦ повикува на заедничка акција за поништување на вековната неправда за жените, правејќи реално еднаква плата за работа со еднаква вредност.

Бидејќи светот продолжува да се движи низ разорна пандемија, повикот на ИТУЦ се однесува на правење нов социјален договор кој што е  поитен од било кога. Со овој договор би се осигурало дека се почитуваат правата, работните места се пристојни со минимални плати за живеење и колективно договарање, социјалната заштита е универзална и дека должното внимание и отчетност водат деловно работење. На ваков начин ќе се намали дискриминацијата врз основа на пол, раса и етничка припадност, возраст, попреченост и имиграциски статус.