1. Home
  2. Новости
  3. Глобален индекс за работнички права: Правата на работниците во Македонија влошени во 2023

Глобален индекс за работнички права: Правата на работниците во Македонија влошени во 2023

Глобален индекс за работнички права: Правата на работниците во Македонија влошени во 2023
0
754 ПРЕГЛЕДИ

Оваа година се одбележува десеттото издание на Индексот за глобални права на Меѓународната конфедерација на синдикати (ITUC); првиот и најсеопфатен преглед на прекршувањата на работничките права ширум светот.

Индексот се базира на меѓународно признатите основни права на работниците и опфаќа речиси 150 земји. Индексот за глобални права на ITUC е широко прифатен како водечки извор на информации за колективните работнички права и се користи од синдикатите, владите, организациите на граѓанското општество и сè повеќе од компаниите во целиот светот како најсигурно мерило според кое може да се оценува почитувањето на правата на работниците.

Во Македонија во 2023 година правата на работниците се влошени. Од индекс 3 кој означува редовно прекршување на правата, Македонија во 2023 година е рангирана во индекс 4 –кој означува систематско прекршување на работничките права. Во извештајот се истакнува дека во Македонија правата на работниците за колективно договарање се сериозно намалени. Компаниите одбиваат да ги применуваат колективните договори, колективните договори не се водат со постоечките синдикати, туку со “жолтите синдикати”, често формирани од работодавачите за да ги заобиколат  вистинските разговори со репрезентативните синдикати.

 

Индексот сега, повеќе од кога било, е моќна алатка за градење на подобар свет за работниците. Индексот треба да влијае на Владите да ги подобрат правата на работниците, а синдикатите го користат Индексот за насочени дејствија за законски измени, што е и најважно. Индексот сведочи за секојдневната борба за работнички права ширум светот .