Новости
КСС со свои претставници зема учество на Меѓународната Конференција на балканските земји која се одржа во Софија

КСС со свои претставници учествуваше на меѓународна конференција на балканските земји под насловот “Придонес на балканските синдикати во процесот на интегрирање…

1 3 4 5 6 7 23