Новости
Одржан 4-тиот Конгрес на ITUC

Конфедерацијата на слободни синдикати зема учество на Четвртиот светски конгрес на Меѓународната конфедерацијата на синдикати каде КСС е полноправна членка.…

Новости
Декларација за четврта индустриска револуција-резултат од 8 Конгрес на Сојузот на самостојни синдикати на Хрватска

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија учествуваше на меѓународната конференција  и  осмиот Конгрес на Сојузот на самостојни синдикати на Хрватска…

1 3 4 5 6 7 20