Новости
Пленарна седница на РСС “Солидарност” и апликација за полноправно членство во Европската конфедерација на синдикати

Во периодот од 7-10.05.2016 год. во Бечичи во Црна Гора се одржа пленарна седница на регионалниот сојуз на синдикати “Солидарност”…

1 18 19 20