Новости
Присуство на КСС на Извршниот комитет на Европската конфедерација на синдикати (ETUC)

Брисел, 14-15 декември 2016 Претставници од Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија присуствуваа на Извршниот комитет на Европската конфедерација на…

1 9 10 11 12 13