Новости
СИНДИКАЛЕН ПРОГЛАС

Гранските синдикати при Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија – КСС, неколку месеци наназад се обидуваат да воспостават социјален дијалог…

1 8 9 10 11 12 29