Browsing: Youth

Ана Јанкулоска, дел од младинската секција при Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија зема учество на Европската младинска академија за работа на иднината. Академијата се одржа од 1-58 април во Интернациналиот тренинг центар на Меѓународната организација на трудот во Торино, Италија.На академијата учествуваа вкупно 52 претставнции од цела Европа и експерти од областа на работните односи од целиот свет. Главните теми за кои се разговараше беа дигитализацијата и модерното општество, одржрлив развој и цели на младите работници, предизвиците на младите луѓе во модерното доба, родово еднаквост кај младите луѓе, младите и миграцијата и слични теми од областа на младите. Од…

From 01 January 2018, the Confederation of Free Trade Unions of Macedonia, together with the Youth Information and Advisory Centers INFO SEGA from Prilep and Kavadarci in cooperation with Faculteti.mk officially started the “365 Labor Rights for Youth” campaign. The aim of the campaign is to raise awareness among young people about their labor rights that are guaranteed in accordance with the Law of Labor Relations. Through campaign activities, it will work to increase the awareness of young people to understand that they have workplace rights in what way, where and how to get information about them. The campaign “365…

In the period from 29th 30th November and 1st December, 2017. in the hotel Epinal in Bitola an activity was held on which the target group was young up to 29 years. This activity aims to provide support to trade unions, employment services, education and science institutions and youth organizations in their initiatives aimed at raising the awareness of young people about their rights at the workplace. The workshop was organized by the International Labor Organization (ILO). The workshop covered the following topic – “Youth Rights at Work – Decent Work for Young People”, which was elaborated by associate professor…

From 9th to 11th  of November  was held the “First Trade Union School for Youth” organized  by the Confederation of Free Trade Unions of Macedonia. The topic of the school was “Harassment on working place (mobbing)”. The training was organized by KSS, supported by the ITUC (International Trade Union Confederation) and PERC (Pan European Regional Council). This trade union school was held  in hotel Biser, in Struga, The training was led by Maja Ristova, lawyer, an expert in the field of mobbing. Thirty four (34) representatives from various trade union organizations attended the training and they were able to get…

The training that was organized in the period from 27-29.09.2017 in Ohrid, is part of the program “Youth Rights at Work – Decent Work for Young People”, which aims to raise the awareness of young people about their workers  rights. The main segments that was paid attention were: key caracteristics of the labor market for young people, employment contract, working conditions and safety and health at work, certainly on the basis of our national labor legislation. The training was organized in a combined way with presentations from exxperts, exchange of knowledge among participants and work in groups with interaction. The…

Од 1 до 4 октомври КСС беше домаќин на 4-та средба на младите синдикалисти од Југоисточна Европа со нивните колеги од синдикатите на Германија (ДГБ) и Австрија (ОГБ) организирана во партнерство со Фондацијата Фридрих Еберт. Младите синдикалисти во оваа пригода разменија интересни искуства и информации по теми кои се еднакво актуелни во сите земји кои беа претставени: состојбата со невработеноста, предизвиците на пазарот на трудот, смалувањето на правата на младите работници, организирање на младината во синдикати, итн. Младите исто така го одбележаа и денот на пристојната работа, 7 октомври, организирајќи прес конференција по тој повод. „Го одбележуваме овој ден со…

„Законот за работни односи, теорија и пракса“, беше темата на вториот модул на Школата за млади синдикални лидери на КСС, која се одржа на 18-20 мај во Хотел Бисер, Струга. Предавачи овој семинар беа д-р Тодор Каламатиев и м-р Александар Ристовски од Правниот факултет “Јустинијан Први“. Професорот Тодор Каламатиев, по општиот вовед, ги запозна слушателите со Законот за работни односи, постапката за засновање работен однос, одморите и отсуствата, материјална одговорност на работниците, заштитата при работа општата и посебната заштита на жените, додека Александар Ристовски зборуваше за начелата на работниот однос, договорите за вработување, флексибилните договори за вработување, работното време и…

Copyright kss.mk