Преглед на: Некатегоризиран

12.01.2018 The Confederation of Free Trade Unions of Macedonia held a press conference, on which, as several times previously, expressed the reactions about: – non-functioning and disrespect of social dialogue and social partnership; – violation of laws, the Constitution of the Republic of Macedonia, conventions of the International Labor Organization and the suspension of collective agreements; – an intrusion into KSS trade union organizations for violently changing President, pressures for union membership, an attack on the peak of KSS; – attempts to silence the KSS in a variety of ways because of our legitimate demands; “Despite our publicly expressed views,…

Меѓународната конфедерација на синдикати (ITUC) чиј полноправен член е Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија (КСС), реагираше до Претседателот на Владата на Р. Македонија, г-динот  Зоран Заев и Министерката за труд и социјална политика, г-ѓата Мила Царовска, во кое ја искажаа својата загриженост за непостоењето на социјалниот трипартитен дијалог во државата и нефункционирањето на Екомонско Социјалниот Совет. Тие реагираат на кршењето на меѓународните документи и конвенции за заштита на синдикалните претставници. Апелираат да престанат сите притисоци врз синдикалното движење во Р. Македонија. Во реакцијата се наведува дека ITUC ќе реагира и до Меѓународната Организација на Трудот како и до Европската…

Copyright kss.mk