Преглед на: Новости

На ден 21.12.2015 година во хотел Континентал во Скопје се одржа Четвртиот Конгрес на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија (КСС) на кој за Претседател на КСС едногласно беше избран Благоја Ралповски во наредниот петгодишен период. Во своето обраќање Претседателот на КСС истакна ,,Ние сме силата на новото време преточена во синдикалното движење во Македонија. Иако синдикализмот се соочува со бројни предизвици на светско ниво, сепак верувам дека во нашата земја синдикатот и синдикалното движење е основен придвижувач, промотор, но и гарант за правата на вработените, како и моделатор на социјално-економските движења во земјaта.” Свое обраќање имаа почесниот Претседател на…

1 11 12 13

Copyright kss.mk