Преглед на: Новости

На ден 04.04.2016 година беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Минстерството за труд и социјална политика, Државниот инспекторат за труд, Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, Сојузот на синдикати на Македонија, Бизнис конфедерацијата на Македонија и Унијата на независни и автономни синдикати на Македонија во рамките на проектот  Поддршка за борба против непријавена работа. Големината и опфатот на непријавената работа или сивата економија во Македонија зафаќа голем дел од работоспособното население, кое според одредени извештаи изнесува 22,5% од вкупниот број лица кои работат или како процент од БДП, непријавената работа во Македонија се движи помеѓу 10% (анкета на Народна Банка…

Меѓународниот ден на жената кој секоја година се празнува на 8ми март, претставува симбол на борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност. Овој ден се одбележува како оддавање почит на вложениот напор на жените за својата еманципација и извојување на еднаквост на половите иако оваа борба во некои земји сеуште трае. Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија преку својата секција на жени  на еден поинаков начин го одбележa  денот на жената со поставување на свој штанд во центарот на град Скопје. Се поделија информативни флаери за синдикалното движење во Македонија како и за учеството на синдикатот за добивање…

На ден 21.12.2015 година во хотел Континентал во Скопје се одржа Четвртиот Конгрес на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија (КСС) на кој за Претседател на КСС едногласно беше избран Благоја Ралповски во наредниот петгодишен период. Во своето обраќање Претседателот на КСС истакна ,,Ние сме силата на новото време преточена во синдикалното движење во Македонија. Иако синдикализмот се соочува со бројни предизвици на светско ниво, сепак верувам дека во нашата земја синдикатот и синдикалното движење е основен придвижувач, промотор, но и гарант за правата на вработените, како и моделатор на социјално-економските движења во земјaта.” Свое обраќање имаа почесниот Претседател на…

1 9 10 11

Copyright kss.mk