Преглед на: Новости

На ден 7 и 8 јули 2016 година делегацијата на Меѓународната конфедерација на синдикати (ITUC) преку Пан европскиот регионален совет  (PERC) ја посети Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија со мисија прием на КСС како полноправна членка во ITUC. Делегацијата на ITUC/ PERC беше во состав на Извршниот секретар на ITUC/ PERC, г-дин Антон Леппик, канцеларискиот координатор за ITUC/ PERC, канцеларија Сараево  г-ѓа Ениса Салимовиќ и Заменик претседателот на  PERC г-ѓа Марија Ханжевачки. Делегацијата оствари средби со сите нивоа на структура на КСС најнапред со  Извршниот одбор на КСС на кој беа разгледани прашањата за синдикалното движење во Р.Македонија, како…

Од 28-30 јуни беше одржана третата тематска обука на тема  “Процес и развој на политики за вработубање” , чиј модератор беше Vali Corbanese која е експерт за политики за вработување. Цели на оваа обука беа да се разгледаат фазите во процесот на развој на политиките за вработување, да се видат областите кои ги покрива и најважно, нивната практика. Присутните од самиот почеток на обуката беа вклучени со свои  мислења, ставови и очекувања од оваа обука. Меѓу присутните беа претставници од Министерството за труд и социјална политика, претставници од Конфедерацијата на слободни синдикати на македонија, од Сојуз на синдикати на Македонија,…

Активно се продолжува со реализирање на активностите во рамките на Проектот за унапредување на социјалниот дијалог, имено на 27.06.2016 год беа потпишани спогодби за формирање на Локални економско- социјални совети во Општина Струга и Општина Кичево. Потписници на овие спогодби се Градоначалниците на општина Струга, г-дин Зијадин Села и општина Кичево, г-дин Фатмир Дехари, Претседателите на репрезентативните синдикати на национално ниво, г-дин Благоја Ралповски Претседател на Конфедерација на слободни синдикати на Македонија и г-дин Живко Митревски Претседател на Сојуз на синдикати на Македонија како и г-дин Ангел Димитров, Претседател на Организација на работодавачи на Македонија. ЛЕСС има функција на советодавно…

На ден 21.06 во просториите на Славјанскиот универзитет- Св Николе, беше одржана обука на тема  “Родова еднаквост и недискриминација”, втора од планираните осум тематски обуки организирани од страна на Проектот Унапредување на социјалниот дијалог. Дебатите се однесуваа на недискриминација и еднаквост при вработувањето,  како и македонски контекст во однос на недискриминацијата и жените на пазарот на трудот, а вниманието беше задржано на Конвенцијата за дискриминација ( вработување и работа ) и Конвенцијата за еднакви примања за работа со еднаква вредност, како инструменти на Меѓународната организација на трудот. Целиот настан беше воден од Силке Штајнхилбер, специјалист за работни односи и родова…

Економско социјалниот совет го поддржа пакетот закони за реализација на проектот „Македонија вработува 2“, со кој се предвидува вработување меѓу 15 и 20 илјади лица. На седницата, како што беше истакнато на денешната прес-конференција,  разгледани се најновите измени на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, Законот за пензиско и инвалидско осигурување и Законот за здравствено осигурување со кој се овозможува продолжување на проектот „Македонија вработува“ за уште една година со поволностите што беа предвидени во  претходниот проект „Македонија вработува“. – Пакетот закони е поддржан од сите социјални партнери во рамки на социјалниот дијалог што континуирано го водиме…

Во периодот од 7-10.05.2016 год. во Бечичи во Црна Гора се одржа пленарна седница на регионалниот сојуз на синдикати “Солидарност” на која се разговараше на повеќе теми меѓу кои соработка со Меѓународната конфедерација на синдикати и креирање на регионална база на колективни договори. Своја седница одржа и секцијата на млади кои се осврнаа на веќе започнатите и планираните кампањи за организирање како и на активните мерки за вработување на младите во земјите кои се членки на РСС “Солидарност”. На оваа седница како претставници од Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија присуствуваа Благоја Ралповски и Зоран Антовски, а како претставници од…

На ден 04.04.2016 година беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Минстерството за труд и социјална политика, Државниот инспекторат за труд, Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, Сојузот на синдикати на Македонија, Бизнис конфедерацијата на Македонија и Унијата на независни и автономни синдикати на Македонија во рамките на проектот  Поддршка за борба против непријавена работа. Големината и опфатот на непријавената работа или сивата економија во Македонија зафаќа голем дел од работоспособното население, кое според одредени извештаи изнесува 22,5% од вкупниот број лица кои работат или како процент од БДП, непријавената работа во Македонија се движи помеѓу 10% (анкета на Народна Банка…

Меѓународниот ден на жената кој секоја година се празнува на 8ми март, претставува симбол на борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност. Овој ден се одбележува како оддавање почит на вложениот напор на жените за својата еманципација и извојување на еднаквост на половите иако оваа борба во некои земји сеуште трае. Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија преку својата секција на жени  на еден поинаков начин го одбележa  денот на жената со поставување на свој штанд во центарот на град Скопје. Се поделија информативни флаери за синдикалното движење во Македонија како и за учеството на синдикатот за добивање…

На ден 21.12.2015 година во хотел Континентал во Скопје се одржа Четвртиот Конгрес на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија (КСС) на кој за Претседател на КСС едногласно беше избран Благоја Ралповски во наредниот петгодишен период. Во своето обраќање Претседателот на КСС истакна ,,Ние сме силата на новото време преточена во синдикалното движење во Македонија. Иако синдикализмот се соочува со бројни предизвици на светско ниво, сепак верувам дека во нашата земја синдикатот и синдикалното движење е основен придвижувач, промотор, но и гарант за правата на вработените, како и моделатор на социјално-економските движења во земјaта.” Свое обраќање имаа почесниот Претседател на…

1 8 9 10

Copyright kss.mk