Author kss

Денес на прес-конференција наменета за информирање на пошироката јавност,  Конфедерацијата на слободни синдикати ги истакна моменталните состојби за нефункционирањето на социјалниот дијалог на највисоко ниво. Имено КСС во неколку наврати реагираше за кршење на Законот за работни односи, Спогодбата за основање на Економско-социјалниот совет и меѓународните конвенции предизвикани од самоволието на Министерот за труд и социјална политика кој е воедно и Претседател на Економско-социјалниот совет.

Денес на прес-конференција наменета за информирање на пошироката јавност,  Конфедерацијата на слободни синдикати ги истакна моменталните состојби за нефункционирањето на социјалниот дијалог на највисоко ниво. Имено КСС во неколку наврати реагираше за кршење на Законот за работни односи, Спогодбата за основање на Економско-социјалниот совет и меѓународните конвенции предизвикани од самоволието на Министерот за труд и социјална политика кој е воедно и Претседател на Економско-социјалниот совет. На седниците на ЕСС беа усвојувани клучни прашања од работничката сфера од страна на нерепрезентативни и нелегитимни организации, додека мислењата од легитимните социјални партнери не беа воопшто слушнати ни уважени, како што е случајот со…

На денешната јавна расправа на Комисијата за труд и социјална политика се расправаше за предлогот за покачување на платите за 5% во јавниот сектор кој што беше предложен од група пратеници. Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија ги поддржува сите предлози во кои се вложуваат големи напори за покачување на платите и сите мерки за отварање на нови работни места затоа што најдобрата социјална политика е отварањето на нови работни места како и постојан раст на платите кој ќе придонесе кон придвижување на економијата во Р.Македонија. Само на овој начин ќе се покаже волја за подобрување на животниот стандард на граѓаните. “На…

На 05 и 06 јули во Белград, Србија се одржува Подрегионална конференција нa високо ниво за проценка на состојбата на социјалнo-економските совети  нa Западниот Балкан на која од Македонија присуствува делегација предводена од Заменик министерот за труд и социјална политика г-динот Елми Азири и останати претставници од Министерството за труд и социјална политика, претставник од синдикатите беше Престседателот на КСС, Благоја Ралповски и претставник од работодавачите, Белинда Николовска. На Конференцијата исто така учество имаа и делагации од земјите од Западен Балкан, како и Директорот на MOТ од регионални канцеларии за Централна и Источна Европа во Будимпешта, г-динот Антонио Грациози. …

Денес на редовната 35та седница на ЕСС , Министерката за труд и социјална политика на РМ, Мила Царовска, како Претседател на истиот, направи преседан во однос на функционирањето на Економско социјалниот совет, почитувањето на правото и грубо го прекрши Законот за работни односи, Деловникот за работа на ЕСС и спогодбата за формирање на ЕСС кои се во согласност на Законот за работни односи и конвенциите на Меѓународната организација на трудот. Министерката без претходно известување направи обид да подметне промена на Деловникот за работа  и функционирањето на ЕСС со тоа што повика да присуствуваат нелегитимни организации кои не се членови на…

На 28.06.2017 година се одржа редовна седница на Конференцијата на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија (КСС), како највисок постојан орган помеѓу два конгреса на која меѓудругото расправаше за актуелните состојби во делот на работните односи, социјaлното партнерство и социјалниот дијалог помеѓу партнерите на сите нивоа, со посебен акцент на прашања сврзани со надлежностите на КСС како репрезентативна федерација на национално ниво и членка на Економско социјалниот совет. Конференцијaта констатира дека долготрајната политичка криза во земјата директно влијаеше и врз економските движења кои силно рефлектираа и на вкупниот социјален статус на вработените, а со тоа и на нивните семејства. Така влошените економско социјални…

На 28.06.2017 год. во Холидеј Ин се одржа семинар на тема ” Трговија со луѓе со цел нивна трудова експлоатација” кој е во организација на Советот на Европа и Министерството за труд и социјална политика. Целта на овој семинар е да се разгледаат начините за превенција на трговијата со луѓе, да се обезбеди форум за дискусија за појавните трендови и иницијативи преземени од засегнатите страни со цел детекција на случаите на трговија со луѓе и превенција на истите. Секако свое учество зема и КСС која го изнесе своето гледиште и како синдикатите би помогнале во спречувањето на трговијата со луѓе…

1 6 7 8 9 10 11

Copyright kss.mk