Author kss

Скопје, 8 март 2017 Секцијата на жени при КСС, Меѓународниот ден на жената го одбележува на еден поинаков начин преку испраќање на порака за еднаквост во платите за жените и за мажите. Еднаквоста во платите за жените и мажите е првиот важен чекор кон поголема еднаквост во општеството, бидејќи разликите во платите се едни од најочигледните и мерливи облици на дискриминација. Но, иако еднаквоста е загарантирана со закон, стереотипи и родова дискриминација сè уште постојат во Македонија, и тоа е нешто на кое сите треба да работат за да се смени, изјави Даниела Јаневска од Секцијата на жени од Конфедерацијата на…

Скопје, 8 март 2017 Секцијата на жени при КСС, Меѓународниот ден на жената го одбележува на еден поинаков начин преку испраќање на порака за еднаквост во платите за жените и за мажите.      

Во рамките на проектот “Унапредување на социјалниот дијалог” чии што активности се насочени кон зајакнување на капацитетите на националниот и локалните економско-социјални совети, беше организирана средба на националниот економско-социјален совет  со локалните економско-социјални совети која се одржа на 7ми март во х.Арка во Скопје. Со цел да се воспостави поголема соработка меѓу овие економско-социјални совети беа направени анализи за теми кои се од нивен интерес и тоа: Проценка на македонскиот пензиски систем Следење на ефектите од минималната плата Ефектите од персоналниот данок и придонесите од плата Можност за воспоставување фонд за унапредување на социјалниот дијалог во земјата По направеното резиме…

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија денес во х. Холидеј Ин, пред своето бројно членство организираше настан на кој промовираше механизам за мирно решавање на работните спорови по мирен, вонсудски пат, со помош на помирувач, односно арбитер.

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија промовира механизам за брзо, ефикасно и финансиски поисплатливо вонсудско решавање на работните спорови  Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија – КСС, денес во х. Холидеј Ин-Скопје, пред своето бројно членство организираше настан на кој промовираше механизам за мирно решавање на работните спорови, по мирен, вонсудски пат, со помош на помирувaч, односно арбитер.  На настанот се информираше дека со воспоставениот механизам за успешно надминување на колективните или индивидуалните работни спорови се создава поголема законска сигурност и ефикасни процедури кои се од интерес на сите засегнати страни. Законот за мирно решавање на работните спорови стапи на…

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија својата загриженост по однос на повеќедневната  блокада на  граничниот премин на Република Грција кон Република Македонија ја изрази преку испраќање на писмо до Грчката конфедераија на синдикати, Грчката амбасада во Македонија, Министерството за надворешни работи на Македонија како и до Делегацијата на Европската Унија во Македонија, во кое бара да се преземат мерки со кои би се отстраниле причините за протестот. Во продолжение во целост го изнесуваме писмото: Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија (КСС) ја изразува големата загриженост од блокадата на граничните премини од страната на Република Грција, кон Република Македонија. КСС не…

Од 29.01 до 31.02 во Белград се одржа работилница на одборот на млади на РСС Солидарност. Акцентот на оваа работилница беше ставен на проблемите со кои се соочуваат младите при вработување, како и вработените преку агенциите за привремени вработувања. Со изнесување на моменталните состојби во земјите од Балканот се согледаа состојбите за вработеноста на младите, за активностите кои ги презема синдикатот, се разменија мислења и се пренесоа искуства. Исто така се информираше и за новиот фонд RAICO  кој ги помага проектите за млади и спортските активности и како може заедно со синдикатите од другите земји да работиме за благосостојбата на…

Социјалните права на прво место! Крени глас за социјалните права! Европската комисија е спремна да ги слушне работниците и сите граѓани за креирање на Европа во која ќе се почитуваат социјалните права. Синдикатите имаат план да ги стават социјалните права пред интересите на големите бизниси и банки. Да се приклучиме на кампањата на ЕТУК за: Пристојна работа и фер економии Подобри плати и повисок животен стандард Нова заштита на работниците и посилно спроведување на постоечките права Загарантирана еднаква плата за еднаква работа и крај на експлоатацијата на работниците Добра социјална заштита и силни јавни услуги Инвестиција за работни места и посигурно…

Брисел, 14-15 декември 2016 Претставници од Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија присуствуваа на Извршниот комитет на Европската конфедерација на синдикати (ETUC), на кој беа разгледани повеќе прашања кои се однесувааат на организирање на кампања за социјални права, кампања за покачување на платите и беа усвоени . Беа донесени резолуции за иднината на социјалниот дијалог, резолуција за минимална плата, стратегии за баланс помеѓу работата и приватниот живот, како и за активното стареење и меѓугенерацискиот пристап. На оваа седница се разгледуваше доставеното барање на КСС по однос на прием како полноправен член на Европската конфедерација на синдикати, за што Извршниот комитет…

7 ОКТОМВРИ СВЕТСКИ ДЕН ЗА ПРИСТОЈНА РАБОТА Денес се одбележа Светскиот ден на пристојна работа со информативно делење на промотивен материјал пред Железничката станица. Меѓународната конфедерација на синдикати (МКС) уште од 2008 година го одбележува 7 октомври како светски ден за пристојна работа. Тоа е ден за мобилизирање ширум светот, ден кога сите синдикати во светот застануваат во одбрана на пристојната работа. Оваа година Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија се приклучува кон Меѓународната конфедерација на синдикати преку организирање на акција во која ќе се делат промотивни материјали под мотото Пристојна работа за сите. Целите кои сакаме да ги поттикнеме …

1 14 15 16 17

Copyright kss.mk