Author kss

Од 9-11 ноември се одржа Првата синдикална школа за млади на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија на која се обработуваше мобингот како  тема односно “ Вознемирување на работно место (мобинг) “. Обуката беше организирана од КСС, а поддржана од ITUC ( Интернационална конфедерација на синдикати) и  PERC ( Пан Европски Регионален Совет). Школата се одржа во хотел Бисер, во Струга. На обуката која ја предводеше м-р Маја Ристова- адвокат, експерт во областа на мобингот присуствуаа 34 претставници од различни синдикални организации кои можеа да се запознаат одблизу со поимот и видовите мобинг, како и да научат како да го…

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија денес одржа прес – конференција на која реагираше за предлог буџетот на Р.Македонија за 2018 година во однос на предложените зголемувања на платите само во одредени дејности во јавниот сектор и ги истакна барањата за унапредување на работничките правата и стандардот на работниците. КСС на оваа прес –конференција побара:: – Усогласување на платите во јавниот сектор, соодветно на процентот создаден со покачување на висината на минималната плата, што секако е и законска обврска согласно член 246 од Законот за работни односи. – Итно да отпочнат преговори за зголемување на платите во јавниот сектор за…

12.10.2017 Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија на денешната прес – конференција која што се одржа во просториите на Пошта 2 (Нова железничка станица) повторно ги искажаа своите барања за функционирање на социјалниот дијалог преку објавување на Манифест на мерки и барања. Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија поаѓајќи од делот на социјалното партнерство и дијалог, кои се предизвикани од страна на најодговорните државни органи и нивните највисоки претставници, во последните месеци од оваа година и со тоа целосно маргинализирани улогите на релевантните синдикални партнери, од страна на организациите на репрезентативните синдикати го прогласува следниот: М А Н И Ф…

09.10.2017 Денес во просториите на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија (КСС) се одржа состанок со претставници од Меѓународната организација на трудот, со г-динот Магнус Берге, специјалист за активности на работниците во канцеларијата на Меѓународната организација на трудот за централна и источна Европа и г-динот Емил Крстановски, национален координатор на МОТ. На состанокот се дискутираше за состојбите во синдикалното движење во Р.Македонија, а особено за ситуацијата на нефункционирање на социјалниот дијалог и партнерство во Р. Македонија, односно нефункционирањето на трипартитното тело, Економско – социјалниот совет и начинот на кој тоа тело функционира надвор од законските норми и интерни акти по…

Обуката која се одржа во периодот од 27-29.09.2017 год.во Охрид е во склоп на програмата ” Права на младите на работното место-пристојна работа за младите луѓе ” која има за цел подигање на свеста на младите луѓе за нивните права на работното место. Како главни сегменти на кои се обрна најголемо внимание беа: клучните карактеристики на пазарот на трудот за младите луѓе, договор за вработување, условите за работа на работниците и безбедност и здравје при работа секако врз основа на нашето национално трудово законодавство. Обуката беше организирана на комбиниран начин со презентации од предавачите, размена на знаења меѓу учесниците и…

Кон крајот на септември оваа година, поточно од 18-20.09.2017 во Стокхолм, Шведска се одржа  PERC школата, десета по ред. На оваа школа се разгледуваа глобалните состојби и промени на работничките права кои во последниот период се особено актуелна тема.  Споредба беше направена меѓу состојбите во земјите од регионот, земјите од Европа и секако споредба помеѓу земјите од светот кои се со различно ниво на почитување на работничките права. Свои излагања имаа Карл Торвалдсон, заменик Претседател на ITUC,  Генералниот секретар на ETUC, Лука Винсентини и Естер Линч, конфедерален секретар и Ениса Салимович од регионалната канцеларија на PERC која даде посебен осврт…

12.09.2017, Скопје Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија одржа прес – конференција на која беа истакнати барањата за унапредување на работничките правата и станадардот на работниците. Поради нефункционирањето на Економско – социјалниот совет и неможноста за искажување на своите ставови и барања, Претседателот на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, Благоја Ралповски, повторно истакна дека КСС бара покачување на платите во јавниот сектор од 19% согласно покачувањето на минималната плата заради задржување на распонот на платите на работниците во јавниот сектор, од причина што се случува порамнување на најниските позиции на носителите на дејноста, како и суспендирање на колективните договори…

На  прес – конференција одржана на ден 07.09.2017 година Конфдерацијата на слободни синдикати на Македонија ги истакна своите барања. Исто така КСС повтрно реагира на денешната закажана седница на ЕСС, на која Министерот за труд и социјална политика, повторно прави обезвреднување, без двоумење од ЕСС прави “приватен дебатен клуб“ без легитимитет и покрај реакциите од КСС. КСС повторно ги истакна своите барања со кои согласно покачувањето на минималната плата, која ја прифаќа, бара да се одржи распонот на плата на работниците во јавниот сектор, од причина што се случува порамнување на најниските позиции на носителите на дејноста, како и суспендирање на…

Денес на прес-конференција наменета за информирање на пошироката јавност,  Конфедерацијата на слободни синдикати ги истакна моменталните состојби за нефункционирањето на социјалниот дијалог на највисоко ниво. Имено КСС во неколку наврати реагираше за кршење на Законот за работни односи, Спогодбата за основање на Економско-социјалниот совет и меѓународните конвенции предизвикани од самоволието на Министерот за труд и социјална политика кој е воедно и Претседател на Економско-социјалниот совет.

Денес на прес-конференција наменета за информирање на пошироката јавност,  Конфедерацијата на слободни синдикати ги истакна моменталните состојби за нефункционирањето на социјалниот дијалог на највисоко ниво. Имено КСС во неколку наврати реагираше за кршење на Законот за работни односи, Спогодбата за основање на Економско-социјалниот совет и меѓународните конвенции предизвикани од самоволието на Министерот за труд и социјална политика кој е воедно и Претседател на Економско-социјалниот совет. На седниците на ЕСС беа усвојувани клучни прашања од работничката сфера од страна на нерепрезентативни и нелегитимни организации, додека мислењата од легитимните социјални партнери не беа воопшто слушнати ни уважени, како што е случајот со…

1 11 12 13 14 15 17

Copyright kss.mk