КСС со свои претставници зема учество на Меѓународната Конференција на балканските земји која се одржа во Софија

0

КСС со свои претставници учествуваше на меѓународна конференција на балканските земји под насловот “Придонес на балканските синдикати во процесот на интегрирање и правото на здружување и колективно преговарање” кој се одржа во Софија на 22-23 април 2019 година, а по повод одбележувањето 100 годишнината на МОТ.

На конференцијата присуствуваа 60 учесници од: Балканот и тоа од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија, Србија, Словенија, Хрватска, Бугарија, Романија, Грција и Турција.

На конференцијата се усвои декаларација за нов социјален договор. Новиот социјален договор треба да им обезбеди на сите работници, без оглед на нивните работни ангаржмани или работнички статус: универзално право на доживотно учење; универзална гаранција за труд, вклучувајќи ги основните принципи и права на работното место, стандарди за безбедност и здравје при работа, пристојни плати и универзална социјална заштита.

Тие го изразија општото задоволство од Меѓународната Организација на трудот и работата на комисијата за работата на иднината и заклучија дека е потребно целосно да се искористат можностите со цел да се обезбеди економска сигурност, еднакви можности и социјална правда, со крајна цел зајакнување на сите општества и подобрување на благосостојбата на сите работници.

За време на разговорите и дискусиите на Конференцијата, низ дискусијата  се востанови дека се забележани прекршоци на правото во праксата, како и нарушување на слободата на здружување и колективното договарање на Југоисточна Европа како чест феномен. Улогата на државата е да обезбеди законски одредби, но од клучно значење е да се спроведува законот во пракса.

Панелисти на дискусијата беа Пламен Димитров, претседател на КНСБ / ЦИТУБ, Д-р Хелен Кортлендер, директор на ФЕС-Бугарија, Магнус Берге (Канцеларија на МОТ во Будимпешта) Жероен Беирнает (Светска Конфедерација на синдикати ) Ив Вејер, генерален секретар на “Работничка сила”-Франција.

Сподели на социјални медиуми

Оставете коментар

Copyright kss.mk