Новости
Одржан 4-тиот Конгрес на ITUC

Конфедерацијата на слободни синдикати зема учество на Четвртиот светски конгрес на Меѓународната конфедерацијата на синдикати каде КСС е полноправна членка.…

1 2 3 17